Ví da cá đuối nam họa tiết trang trí cách điệu ví ngang đen – VDNVDCDN0001-VB

Lịch lãm, sang trọng, quyền lực