Ví da cá đuối nam họa tiết trang trí hình thoi ví ngang đỏ – VDNVDCDN0007-VB

Lịch lãm, sang trọng, quyền lực