Điều khoản và điều kiện

Tất cả các tài liệu trên trang web của Vabaya

Tất cả các tài liệu trên trang web của Vabaya Handmade Leather, bao gồm tên, logo, thương hiệu, hình ảnh, văn bản, hình ảnh đồ họa, banner, hình ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật, video clip và các yếu tố khác tạo nên những trang khác (Gọi chung là “Nội dung “) được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu và kiểm soát của chúng tôi hoặc do các bên khác đã được cấp phép hoặc cung cấp tài liệu của họ cho Vabaya. Tất cả các trường hợp sao chép, tải về, đăng lại, truyền tải, hoặc phân phối trong bất kỳ cách nào, hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bởi bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, cần ghi rõ nguồn gốc nội dung.

Cần ghi rõ nguồn gốc nội dung sao chép

Bạn không có thể thêm, xóa, làm sai lệch, hoặc sửa đổi nội dung. Bất kỳ nỗ lực trái phép để sửa đổi nội dung bất kỳ, để làm sai lệch hoặc phá vỡ tính năng bảo mật của chúng tôi, hoặc nhằm sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích nào khác ngoài mục đích chính của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Sử dụng hoặc không sử dụng website của chúng tôi

Nội dung và dịch vụ có sẵn hoặc thông qua trang web của Vabaya Handmade Leather.

Những thông tin, tài liệu được cung cấp trong trang web của chúng tôi không có bất cứ sự đảm bảo nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các đảm bảo thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hay bất cứ vi phạm nào.

Không đảm bảo tính chính xác thông tin và sự hoạt động liên tục của website

Website của Vabaya Handmade Leather và tất cả những thông tin, nội dung, dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các liên kết trong Website, khi bạn đồng ý sử dụng Website của chúng tôi là bạn đã chấp nhận các rủi ro trong quá trình sử dụng Website của riêng bạn.

Quy tắc ứng xử khi hoạt động trong website

Vabaya có một vài điều lưu ý và hướng dẫn thông thường để đảm bảo sự trải nghiệm của bạn khi sử dụng Website của chúng tôi:

  • Bạn được quyền chia sẻ ý kiến của mình. Nhưng bạn hãy tôn trọng chúng tôi khi chia sẻ ý kiến của bạn.
  • Những hành động công kích chúng tôi hay người khác. Vì mục đích cá nhân sẽ không được chào đón tại trang web của chúng tôi.
  • Trang web của chúng tôi không đồng ý với việc bạn sử dụng những ngôn ngữ thiếu tôn trọng. Hoặc nội dung phản cảm, ngôn ngữ khiêu khích mang hàm ý hận thù hay xúc phạm dù rõ ràng. Hay ngụ ý đều không được chấp nhận ở trang web của chúng tôi.

Vabaya có thể tư vấn, thảo luận với bạn về sản phẩm của Vabaya

Vabaya Handmade Leather có thể tư vấn, thảo luận với bạn về sản phẩm của chúng tôi. Và khuyến khích bạn nêu cảm nhận của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ thảo luận. Hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp. Bạo lực hoặc có hại đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Nếu bạn cần giúp đỡ về một vấn đề y tế. Hoặc vấn đề cá nhân nghiêm trọng, xin hãy tham khảo ý kiến một chuyên gia.

Không gửi thư rác! Website của chúng tôi không phải là nơi để tiếp thị bản thân hoặc dịch vụ của bạn.

Hình ảnh tải lên không được vi phạm bất kỳ luật bản quyền. Hình ảnh không chứa các hình ảnh đồ họa hoặc ảnh khoả thân.

Để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào của bạn cũng không chứa thành phần phá hoại

Bạn sẽ phải đồng ý với những điều khoản sau đây của chúng tôi. Trong trường hợp bạn đề nghị một tài liệu với chúng tôi :

  • Tài liệu này là bản gốc của bạn và nó chính xác về thông tin thuộc quyền sở hữu của Vabaya.
  • Tài liệu này không vi phạm luật bản quyền. Và việc sử dụng nó cũng sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba. Hoặc bất kỳ luật hoặc pháp lệnh nào.
  • Bạn sẽ sử dụng những hiểu biết chuyên ngành của mình. Để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào của bạn cũng không chứa thành phần phá hoại. Như virus, worm, Trojan hay các loại khác. Bạn cũng đồng ý rằng sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi. Nội dung trong trang web. Hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trong trang web của chúng tôi. Hay thông qua trang web của chúng tôi cho bất cứ mục đích trái pháp luật nào.
  • Vabaya không có trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu. Hoặc thông tin được tạo ra, lưu trữ, duy trì, đề nghị, truyền tải hoặc truy cập trong trang web. Hoặc thông qua các trang web hoặc cơ sở hạ tầng của người tham gia. Và Vabaya Handmade Leather không bị bắt buộc phải giám sát. Hoặc thực hiện bất kỳ kiểm soát biên tập qua tài liệu này.