Ví da cá đuối nam họa tiết trang trí hình thoi ví ngang xám – VDNVDCDN0003-VB

Lịch lãm, sang trọng, quyền lực