Ví da nam handmade da bò Ví CHARLES

 850.000  765.000

Đen huyền bí, mạnh mẽ, không phô trương nhưng đầy quyền lực