Genuine Leather là gì, ưu và nhược điểm của loại da này ra sao?

Genuine Leather là gì

Genuine Leather là gì? Trong thế giới thời trang, luôn có những thuật ngữ để khẳng định và kiểm soát chất lượng của một sản phẩm nào đó. Và trong các sản phẩm da cũng vậy, luôn có những từ ngữ đại diện để mô tả. Và “Genuine Leather” gần như là thuật ngữ thông…